KAN Ekonomi

KAN Ekonomi – kvalificerad ekonomitjänst
KAN Ekonomi grundades år 2004 med affärsidén att erbjuda kvalificerad hjälp med ekonomisk redovisning och planering till tjänsteföretag med 5-40 stycken anställda. Grundare och ägare är Kerstin Nyberg, redovisningskonsult med mångårig erfarenhet av uppbyggnad och drift av administrativa ekonomiska system inom aktiebolag, koncerner och i fusioner.

Vidare erbjuder KAN Ekonomi tjänster så som kvartals- och halvårsbokslut, avstämningar, likviditetsplanering, support till befintlig ekonomipersonal och genomgång och uppbyggnad av rutiner inom administration.

Kerstin Nyberg - KAN Ekonomi

Med Vänliga Hälsningar
Kerstin Nyberg

Kontaktuppgifter
KAN – Ekonomi
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala

Telefon: 0709-37 29 52
E-post: info@kanekonomi.se